Phone / Fax:
(32) 216 85 02

POLYAMIDE CASINGS

MULTI-LAYER

APPLICATION

Intended for high-performance products - poultry, steamed products, processed cheese, animal feed. 

ADVANTAGES

They are characterized by high barrier and shrinkage. The casing tightly adheres to the stuffing, which eliminates leaks, and the barrier properties significantly extend the shelf life of the product and increase profitability. 

We offer multi-layer polyamide casings for high-performance products. These casings are characterized by high barrier and shrinkage. The casing tightly adheres to the stuffing, which eliminates leaks, and the barrier properties significantly extend the shelf life of the product and increase profitability.

CALIBERS

Ø32 - Ø265

COLORS

Colorless, white, red, blue, orange, black, yellow, metallic, matte and others

AVAILABLE OPTIONS

• PRINTING
• SHIRRING (also RTU)

Built for performance!   

Excellent regularity of the finished product caliber and obtaining the product without wrinkles. Thanks to the highly advanced cassette shirring technology, the company can provide ready-to-use thimbles for better performance and food safety. High shrinkage makes it possible to obtain a product without wrinkles and at the same time guarantees good peeling of the final product.  

Designed for your needs and market needs!   

A variety of colors and calibers for all types of finished products. High-quality printing of up to 6 colors will increase the visual attractiveness of the finished product and make it stand out.   

use:

Moczenie: osłonki, które nie zostały wstępnie nawilżone, muszą być moczone w wodzie przed użyciem. Minimalny czas to 30 minut w wodzie o temperaturze 20°C (70°F). Osłonki wstępnie nawilżone nie wymagają moczenia. Nadziewanie/ klipsowanie: Ważne jest, aby dobrać odpowiedni rozmiar klipsa i dopasować ciśnienie klipsowania tak aby uniknąć uszkodzenia osłonki. Wartości podane poniżej należy traktować jako uśrednione i powinny być zweryfikowane według rodzaju farszu/mięsa. Przepełnianie ponad zalecaną średnicę nadziewania (RSD) może powodować pękanie osłonki.   

Storage / storage: 

Zalecamy użycie osłonek w ciągu 2 lat od daty dostarczenia (1 rok w przypadku osłonek wstępnie nawilżonych). Terminy te obowiązują jedynie w przypadku prawidłowego przechowywania osłonek. Przechowywać osłonkę w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła, jak również miejsc gorących lub stref o temperaturach ujemnych. Wstępnie nawilżone osłonki powinny być przechowywane w temperaturach od 4° do 30° C (39° - 86° F) i powinny pozostać w szczelnie zamkniętych (zafoliowanych) pojemnikach do czasu ich użycia. Niezużyte w całości osłonki powinny być przechowywane w hermetycznie zamkniętych woreczkach i umieszczone ponownie w kartonie w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności. Zalecamy zużycie starszych partii osłonek jako pierwszych. Aby uniknąć uszkodzenia osłonek, nie zalecamy używania noży, ostrych narzędzi i haczyków do otwierania kartonów.