Telefon/Fax:
(32) 216 85 02

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

SIBAR SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na wzroście konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali krajowej osłonek RTU wykorzystywanych do produkcji wędlin i serów”. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy osłonek sztucznych marszczonych RTU (ready to use)  stosowanych w sektorze spożywczym przez zakłady mięsne oraz mleczarskie. Dofinansowanie projektu z UE : 355.500 PLN